Projekty - wykaz prac z działalności architektów

Hala widowiskowo-sportowa
w Myślenicach

  • Kompleks budynków hali widowiskowo-sportowej oraz hotelu – Myślenice-Zarabie
  • Współudział projektowy w Perbo-Projekt: arch. Przemysław Kuźma i arch. Andrzej Mareczek
  • Inwesor: UMIG Myślenice
  • Zakres: Program funkcjonalno-przestrzenny, Studium wykonalności, Projekt koncepcyjny budowlany i wykonawczy
  • Program: 2004
  • Projekt: 2004 do 2005
  • Realizacja (cz. sportowej) 2007 do 2008
  • Pełnomocnik tematu w ramach projektu i nadzoru autorskiegopowrót do listy projektów