Projekty - wykaz prac z działalności architektów

Program Centrum Sportu i Wellness
w Lublinie

  • Centrum Sportu i Wellness – Dolina Bystrzycy w Lublinie
  • Program funkcjonalno-przestrzenny: listopad 2003
  • Kierownictwo tematu w Perbo-Projekt: arch. Przemysław Kuźma
  • Inwestor: UM Lublin
  • Zlecenie: AV InwestorS.A.A


powrót do listy projektów