Oferta

Antemio Sp. z o.o. oferuje kompleksowe projektowanie w zakresie:

 • programów inwestycyjnych
 • wytycznych przedprojektowych
 • koncepcji architektonicznych i wielobranżowych
 • kompleksowych projektów budowlanych
 • kompleksowych projektów wykonawczych i przetargowych
 • nadzorów autorskich
 • specyfikacji i zagadnień kosztorysowych

Równolegle do zagadnień projektowania architektonicznego, zespół występuje jako koordynator prac projektowych. Najczęściej występuje również w roli pełnomocnika inwestora.

Zespół posiada doświadczenie w wielopłaszczyznowej i międzybranżowej koordynacji procesu projektowego, w szczególności dotyczącej docelowemu pozyskiwaniu:

 • warunków zabudowy
 • pozwoleń na budowę
 • wymaganych przepisami uzgodnień i opinii
 • innych procedur formalno-prawnych koniecznych do realizacji procesu inwestycyjnego

Każdy inwestor i zlecający traktowany jest w sposób indywidualny z uwzględnieniem jego opinii, wymagań i oczekiwań. Zespół projektantów służy fachową oceną i pomocą w opracowaniu najlepszych projektowych rozwiązań.

Celem omówienia spraw związanych z potencjalnycm zleceniem, Antemio Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie do biura swojej siedziby lub w dowolnym miejscu dogodnym dla klienta.

Wycena tematu projektowego, opiera się na wskaźnikach inwestycyjnych jako właściwy udział procentowy w koszcie potencjalnej realizacji obiektu. Każda oferta zostaje zaopatrzona w źródło podstawy wyceny.