Kontakt

Antemio Sp. z o.o. ul. Kołowa 5/3
30-134 Kraków
Tel./Fax: (+48 12) 4300057

sekretariat@antemio.com
www.antemio.com

NIP: 945-214-46-99
REGON: 121271254
KRS: 0000359392
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydz. XI Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5.100,00 PLN wpłacony w całości

Nr konta bankowego: NORDEA Bank Polska S.A.
53 1440 1127 0000 0000 1215 9323

Lokalizacja biura i siedziby:
Kraków, ul. Kołowa 5/3
Budynek „Tarasy Verona” – 1. piętro
Wejście od strony ul. Armii Krajowej
GPS: 50°04’16’’N; 19°53’54’’E

Kontakty wewnętrzne pracowni:

Sekretariat

Anna Ciaranek

tel. (+48 12) 4300057. 21
sekretariat@antemio.com

Architekt
Prezes Zarządu

arch. Przemysław Kuźma

tel. (+48 12) 4300057. 24
p.kuzma@antemio.com

Architekt

arch. Adam Kocyk

(+48 12) 4300057. 26
a.kocyk@antemio.com

Architekt

arch. Witold Plebańczyk

(+48 12) 4300057. 25
w.plebanczyk@antemio.com

Architekt

arch. Andrzej Mareczek

(+48 12) 4300057. 24
a.mareczek@antemio.com

Architekt asystent

arch. Katarzyna Rzyła

(+48 12) 4300057. 26
k.rzyla@antemio.com