Opis pracowni

Antemio Sp. z o.o. – pracownia architektoniczna z Krakowa, realizująca kompleksowy zakres projektów inwestycji budowlanych.

Dominujący profil projektów pracowni:

 • budynki usługowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • obiekty przemysłowe,
 • budynki mieszkalne,
 • nietypowe obiekty budowlane

Zespół architektów doświadczenia projektowe uzyskiwał w renomowanych pracowniach – w Polsce oraz za granicą. Początek wspólnej samodzielnej działalności datuje się od 2010 r.

Projektowanie obejmuje pełen zakres w oparciu o stale współpracujący zespół branżowy, techników i technologów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, m.in.:

 • projektanci konstrukcji
 • projektanci instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • projektanci instalacji cieplnej
 • projektanci instalacji elektroenergetycznej
 • projektanci instalacji słaboprądowych i BMS
 • projektanci dróg
 • projektanci zieleni
 • rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych
 • rzeczoznawcy ds. sanitarnych i BHP
 • projektanci technologii gastronomicznej
 • projektanci technologii basenowej

Projektanci odznaczają się rzetelnością, dokładnością, pomysłowością oraz otwartością na innowacje. Razem stanowią zgrany zespół podejmujący się wymagających wyzwań projektowych. Obszar realizacji projektów obejmuje teren całego kraju. Nie wyklucza się rozwoju na większą skalę.

Zespół architektów składa się z projektantów prowadzących oraz asystentów. Architekci prowadzący i projektanci branżowi posiadają wymagane polskim prawem uprawnienia budowlane w danej specjalności inżynieryjnej.

Architekci prowadzący:

mgr inż. arch. Przemysław Kuźma
Prezes Zarządu Antemio Sp. z o.o.

mgr inż. arch. Adam Kocyk

mgr inż. arch. Witold Plebańczyk

mgr inż. arch. Andrzej Mareczek

Głównymi partnerami pracowni są następujące podmioty:

 • Profi-Invest (usługi konsultingowe i doradztwo w zakresie inwestycji energetycznych)
 • Perspektywa Pracownia Projektowa Kraków (usługi projektowe)
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego